ISCI

Ưu và nhược điểm của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI)

Tiêm tinh trùng vào ống nghiệm được thực hiện như một phần của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tiêm tinh trùng vào noãn nhằm giúp tinh ...

[Đọc tiếp]

  • Deal hot giá tốt
Đặt câu hỏi cho chuyên gia