Chứng nhận sáng chế Châu Âu (EPO)

Đánh giá

Andrositol Plus tự hào được cấp chứng nhận bằng sáng chế châu Âu (EPO). EPO là một bằng chứng nhận danh giá được cấp cho các sản phẩm sáng tạo và có giá trị y khoa cao áp dụng cho 40 nước Châu Âu trong khu vực.

Đánh giá

Câu hỏi thường gặp

Đặt câu hỏi cho chuyên gia